Land Classification Map

Download in PDF and JPG format

The map shows the Land Classification of the Municipality of Ubay which classified as

  • Alienable and Disposable Land
  • Civil Reservation
  • Forestland
  • Protected Area

Land Classification based on data provided by DENR, 2016. This map is not authoritative, not verified, and to be used for indicative purposes only.

AREA EXPOSED TO LAND CLASSIFICATION BY BARANGAY

BarangayArea Alien and Disposable LandCivil ReservationForestlandProtected Area
(Hectares)(Hectares)Percentage(Hectares)Percentage (Hectares) Percentage (Hectares) Percentage
Achila368.9672704294.673093779.86% 73.64170875 19.96%
Bay-ang415.1454676415.1454676100.00%
Benliw601.7473099588.589421597.81%12.620575790.538150268
Biabas651.7728131499.1916576.59%152.3321736 0.234
Bongbong171.8838904161.456580293.93%10.427248396.07%
Bood416.5843187254.094064461.00%162.489476539.01%
Buenavista387.2428644387.2428644100.00%
Bulilis748.3111202748.3111202100.00%
Cagting599.7993072408.995248968.19%109.997664518.34% 78.2750673 0.131
Calanggaman626.0316919585.09070393.46%40.940988086.54%
California326.5546026326.5546026100.00%
Camali-an276.4174351276.4173744100.00%
Camambugan719.7422583685.25789395.21% 34.48474051
Casate583.7646443573.291112498.21% 10.47355683
Cuya104.239639653.8298739251.64%23.91839216 0.229
Fatima79.9982317468.9596285186.20% 11.03859781 13.80%
Gabi1157.0122781157.012536100.00%
Governor Boyles187.5817636187.5812442100.00%
Guintabo-an34.3400561813.3939226939.00% 10.67245363 31.08%
Hambabauran529.788058529.7881062100.00%
Humayhumay739.1598152590.718850879.92% 115.1582949 15.58%33.53908691 0.045
Ilihan276.9001261271.485959798.05% 5.409938803
Imelda665.9300462654.501331798.28%11.42672706
Juagdan229.2299029118.066995951.51% 57.93368572 25.27%37.82202581 0.165
Katarungan662.96077528.188378879.67%88.4194051613.34% 46.16294446 6.96%
Lomangog619.4827533607.269120198.03%12.21361638
Los Angeles402.9686232402.9688634100.00%
Pag-asa384.338261384.338261100.00%
Pangpang802.2274184398.363153149.66% 188.5192999 23.50%215.2770096 0.268
Poblacion146.3627787120.538519482.36% 25.08245748 17.14%
San Francisco1124.5159091124.515883100.00%
San Isidro196.709886865.1191928733.10% 124.9553388 63.52%
San Pascual995.168373752.476170275.61% 242.6917231 24.39%
San Vicente5232.844711506.97708679.69%3366.66827464.34% 1359.73946 25.99%
Sentinila223.6471492114.047529750.99% 86.46905847 38.66%
Sinandigan618.4527988514.398675883.18% 100.7028903 16.28%
Tapal204.4926199188.421264292.14% 16.07139318 7.86%
Tapon48.9633351829.0486456259.33%19.7042565 40.24%
Tintinan101.455499426.71907557 0.263
Tipolo530.3481459450.031811484.86%28.389995615.35%51.9258014 9.79%
Tubog451.6188845451.619375100.00%
Tuboran559.3695085542.758179597.03%0.95489218215.6565267 0.028
Union402.4188212391.998757397.41%10.42009006
Villa Teresita611.5642506611.5642506100.00%
Total25218.0554118034.292763561.91%3733.596307134.64%2702.748397 398.36%583.5393577 136.37%

Leave a Comment