Population Density

Census Year: 1990
Download in PDF and JPG format
Census Year: 1995
Download in PDF and JPG format
Census Year: 2000
Download in PDF and JPG format
Census Year: 2007
Download in PDF and JPG format
Census Year: 2010
Download in PDF and JPG format
Census Year: 2015
Download in PDF and JPG format
BarangayAreaCensus Year
(Hectares)199019952000200720102015
Bayongan1,250.1072105113167180182
Bugang440.944218256212233252292
Cabangahan339.211166184191195231198
Caluasan524.4488489103106129105
Camanaga656.314239220269237260251
Cambangay Norte858.694126136162143182190
Capayas590.621146148182180175175
Corazon848.99189108142191199240
Garcia569.2119378104112113109
Hagbuyo367.155216215302324331342
Kagawasan819.411128142169143145152
Mahayag492.551328353430450473489
Poblacion358.19494532597747702687
San Isidro470.994236250281321327350
San Jose234.559214237280280353351
San Vicente248.082302339345262296302
Santo Niño441.053136144154160158163
Tomoc886.86410590113111120120
Municipal10,397.39161173200214227232
Note: Population Density in per sq. km., computed using Population Data from Philippine Statistics Authority (PSA) and areas generated from the map